Innehåll

Elkunskap är vår kortare kurs på mellan 2-4 dagar. Här går vi inte in på djupet utan fokuserar på ellärans olika samband och elsäkerhet. Vi gör också lite praktiska övningar på våra 3-4 dagarskurser.