Innehåll

Kursens syfte är att behandla ledarskap och arbetsledning i rollen som fastighetsförvaltare.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om kundrelationer, retorik och medarbetarsamtal samt förmåga att verka som ledare inom fastighetsförvaltning.